Współczesne narzędzia reklamowe

Prowadzenie przebojowych kampanii reklamowych na potrzeby każdego rodzaju działalności gospodarczej to jest sprawa wyjątkowo wręcz istotna, gdyż na tę chwilę nie wystarczy już stworzyć jakiegokolwiek przedmiotu aby posiadać gwarancję jego zbytu.Read more

Oferta reklamowa uchybiająca czci człowieka

Prawo „pogwałcenia godności polaka” jest założeniem wybitnie kontrowersyjnym. Ile polaków, tyle niepodobnych przekonań, czym godność obywatela jest oraz co ją zakłóca, zaś co nie. Dlatego ekspertyza reklamy pod owym kątem bywa szczególnie powikłana. Powszechnie uważa się, że za uchybiające poczucia godności polaka przystaje zaakceptować nawiązanie w promocji do biedy, człowieczych cierpień, symboli sakralnych w sposób naruszający doświadczenia sakralne osób religijnych. Poczuciu godności obywatela ubliżać będzie ponadto nadużycie motywów seksualnych, bądź też posłużenie się wyrazami oraz zwrotami obraźliwymi, niewłaściwymi.Read more