Kierunki w realizowaniu stron WWW

Portale WWW są w pierwszej kolejności elementem estetycznym. Bez wątpienia znajdą się głosy, które to zaprotestują przeciwko  owemu przedstawieniu kwestii, ale pomimo wszystkiego jest ono właściwe. Niewątpliwie, dowolna osoba wczytująca witrynę internetową  dowolnego typu robi to w jakimś celu: wyszukuje wiedzy, planuje zakupić towar czy nawiązać kontakt z kimś. To jest rdzeń  witryny WWW, jej pożyteczność, lecz pierwszy kontakt z serwisem internetowym jest zawsze doznaniem jedynie  estetycznym.Read more